Registerbeskrivning

1. Den registeransvarige
Ocean Spirit Oy Ab E-post: info(at)oceanspirit.fi Telefon: 040-761 8484
2. Registrets namn
Ocean Spirits kundregister
3.Syftet med behandlingen av personuppgifter
Upprätthållande av ett kundregister för nätbanken och marknadsföring.
4. Registrets datainhåll
Den registrerades namn, adress, telefonummer, e-postadress och tidigare köpta artiklar
5. Regelmässiga uppgiftskällor
Ocean Spirit Oy Ab:s nätbutiks beställnings- och registreringsformulär. Kunden fyller själv i uppgifterna.
6. Regelmässigt utlämnade uppgifter
Uppgifterna utlämnas inte
7. Principerna för skyddet av registret
Endast personer i tjänst för registerinnehavaren har tillgång till registret. För att använda registret krävs ett användarnamn och lösenord till programvaran.
Databasen och programvaran finns hos leverantören av programvaran och ligger fysiskt på dennas servrar i skyddade utrymmen. Leverantören tar regelbundna säkerhetskopior av datan.